Introductie

Op deze website gaan we dieper in op leer- en denkprocessen, een spel van doelstelling, strategieën, onderwijs, keuzes, herziening, inprenting, vergeten, onderdrukken, herinneren en bevrijding. In hoeverre creëren onze keuzes perverse effecten waardoor de vrijheid van de mens – en daarmee onszelf – in het gedrang komt? Zijn we onderweg niets iets vergeten en wat kunnen we doen om dit te herstellen? Deze website wil geen theoretische verhandeling zijn dan wel voorbeelden ter dialoog stellen opdat we er praktisch iets mee kunnen. Het menselijke groeipotentieel staat centraal, als benchmark kiezen we voor een generaliserende oriëntatie van de hand van Ken Wilber.

Verticale integratie

Soms zegt men dat één van de grootste problemen in de Westerse samenleving de kloof tussen arm en rijk is, dat is waar. Echter, dit is een ‘Westerse’ manier om ernaar te kijken, louter gekwantificeerd als de inkomenskloof. En hoe alarmerend die kloof ook is, er is nog een zorgwekkender kloof nl. de innerlijke kloof, een cultuurkloof, een kloof in bewustzijn, een kloof in de diepte. Als het zwaartepunt van een samenleving meer en meer verschuift, als steeds meer mensen overgaan van egocentrisch naar etnocentrisch en wereldcentrisch (of hoger), dan plaatst dit een zware last op de samenleving om die mensen ‘verticaal’ te integreren op verschillende diepten in hun eigen ontwikkeling. En hoe dieper het zwaartepunt van een cultuur ligt, des te groter is de noodzaak en de last van deze verticale integratie.

Waarden

Zoals altijd maakt het nieuwe en hogere zwaartepunt de beschikbaarheid van de hogere of diepere structuren voor individuele burgers mogelijk, maar garandeert het die NIET. Naarmate het zwaartepunt van een maatschappij verschuift, zijn er mensen die kunnen achterblijven, gemarginaliseerd, uitgesloten van hun eigen ontwikkeling, benadeeld op de meest gruwelijke wijze nl. in hun innerlijke bewustzijn, waarde en betekenis. Dit schept een interne spanning in de cultuur die verwoestend kan zijn. De kans op een cultuur- of bewustzijnskloof wordt groter bij iedere nieuwe culturele transformatie. Omdat in het ‘Westen’ geen diepte wordt erkend, kunnen we geen zicht krijgen op de dieptekloof, de cultuurkloof, de bewustzijnskloof, die daardoor de ontwikkelde en ‘beschaafde’ landen zal blijven teisteren totdat dit meest cruciale probleem eerst erkend wordt, en vervolgens in een kader gezet wordt op manieren die ons in staat stellen ermee te leren omgaan.

Integraal

Het exploot van Wilber is veelomvattend en biedt ons een breed spectrum waarbinnen veel aspecten nader belicht kunnen worden. In zijn werk ‘Integrale psychologie‘ stelt Wilber een integraal model voor met vier kwadranten, elk kwadrant kan afzonderlijk beschouwd worden maar staat nooit los van het geheel. Het is een dialectiek van bos EN bomen waarbinnen elk detail belangrijk is, net zoals teveel ruis ons beeld dermate kan vertroebelen waardoor we het bos door de bomen niet meer zien. Wilber onderscheidt een aantal kloven die de maatschappelijke spanning kunnen opdrijven, we richten onze aandacht op het kwadrant rechtsonder om dan te kijken hoe het de andere kwadranten beïnvloedt.

Sociaal systeem

Als we willen spreken over systemen dan komen we snel uit bij ons economische bestel en de wijze hoe dit geconfigureerd werd. Het aantal geldgerelateerde problemen is amper te overzien, alles draait om geld en de mens in het verhaal komt op de tweede plaats, zo lijkt het. In volledige tegenstelling treffen we allerhande plannen die heel andere dingen zeggen, mits kleine wijzigingen aan het systeem kan een heel ander gedachtengoed ontstaan dat komaf maakt met allerhande spanningen. Het is over deze structurele wijzigingen dat we het willen hebben, hoe beïnvloeden technisch denkbare oplossingen onze samenleving en hoe moet de toekomst er vervolgens dan uitzien? En sterker, wat zou ons beletten om deze opties in de praktijk om te zetten? (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s