Kennisleer

We hebben nu een glimp gekregen van de Fishervergelijking of de monetaire economie in algemene zin, dit kunnen we in relatie brengen met het alomvattende gedachtengoed van Ken Wilber. Wilber verwijst naar een typisch Westerse benadering die niet alle aspecten volwaardig respecteert, hij ziet hierin een manco om onze problemen adequaat tegemoet te treden. We opteren dan ook voor een Oosterse invalshoek wat ons toelaat om naar het werk Amartya Sen te verwijzen. Een belangrijk artikel van Sen is Rational Fools, a critique of the behavioral foundations of economic theory. Individuen handelen niet alleen op basis van rationele keuze maar ook op basis van moraliteit, als grondslag voor deze keuze verwijst hij onder meer naar Nyaya.

Benchmark

Nyaya is een van de zes orthodoxe of astika filosofische scholen (darshana’s) van het hindoeïsme, in het bijzonder de school van de logica. De Nyaya school voor filosofische speculatie baseert zich op de zogenaamde Nyaya Sutra. Een soetra (sutra) is een comprehensieve tekst. De Nyaya Sutra-tekst is te boek gesteld onder Gautama Rishi ook wel bekend als Aksapada. Hij leefde in de vijfde en vierde eeuw voor onze jaartelling. De belangrijkste bijdrage van deze school is haar methodologie. Die is gebaseerd op een systeem van logica dat vervolgens door de meeste andere Indiase scholen (ook de niet-orthodoxe) werd overgenomen, ongeveer zoals je kunt stellen dat de westerse wetenschap, religie en filosofie grotendeels is gebaseerd op de Aristotelische logica.

Valide kennis

Maar Nyaya is geen logica omwille van de logica alleen. Haar volgelingen meenden dat het verkrijgen van valide kennis de enige manier was om zich te kunnen vrijmaken van het lijden. Zij spanden zich daarom enorm in om aan valide bronnen van kennis te komen en die te onderscheiden van foutieve opvattingen. Volgens de Nyaya school zijn er exact vier bronnen van kennis (pramana’s):

  • waarneming
  • gevolgtrekking (anumana)
  • vergelijking en
  • getuigenis

De kennis die door elk van deze bronnen verkregen wordt kan natuurlijk vals of valide zijn en de Nyaya geleerden getroostten zich veel moeite om voor ieder geval uit te maken wat nodig was om kennis valide te maken, waarbij ze tevens een serie verklarende schema’s opstelden. Zo bezien is de Nyaya waarschijnlijk de oosterse tegenhanger van de tegenwoordige westerse analytische filosofie. Men kan Nyaya kortweg beschouwen als een systematische begeleidingsprocedure voor het juiste denkproces.

Denkprocessen

Denkprocessen zijn universeel maar kunnen gekleurd worden door de geschiedenis, dominant opgelegde ideologieën en de omgevingsfactoren,  een en ander vinden we terug in de epigenetica. Het in kaart brengen van deze processen kan op verschillende manieren, zo is het Elaboration Likehood Model (ELM) bruikbaar voor onze doelstelling. Het Elaboration Likelihood Model is een door Petty & Cacioppo ontwikkeld model dat de manier waarop attitudes veranderen en gevormd worden, beschrijft. Centraal hierbij staat het elaboration continuum, dat van weinig uitgesproken (onbewust) tot zeer uitgesproken (zeer bewust) reikt. Afhankelijk van de mate van uitgesprokenheid kunnen verschillende processen van invloed zijn op de uiteindelijke overtuiging of attitude. Het ELM in beeld, een model dat we later nog zullen gebruiken.

Redelijk evenwicht

We hebben nu een ruim speelveld gecreëerd waarbinnen we praktischer te werk kunnen gaan, het doel is om het redelijke evenwicht te realiseren, herstellen en/of te onderhouden. Het mag duidelijk zijn dat we mondiaal nog veel werk hebben om dit redelijke evenwicht te realiseren, net zoals we oog moeten houden voor intern lokale verschillen. Een land kan dan wel in welvaart leven, het betekent niet dat mensen niet uitgesloten worden van verdere ontwikkeling. Met deze integrale aanpak besteden we in eerste instantie onze aandacht aan het hedendaagse monetaire bestel, een wereld die gebukt gaat onder torenhoge schulden die een hypotheek leggen op onze toekomst. Anders gezegd, een oplossing voor dit schuldencomplex opent de poort naar de toekomst, met deze premisse gaan we aan de slag. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s