Paradigmabreuk

Een vereenvoudigd model doet geen afbreuk aan de kwalitatieve methode die in ons geval anders is dan traditioneel, net zoals Einstein opperde dat de mensheid haar problemen niet opgelost krijgt met dezelfde manier van denken dan waarmee ze veroorzaakt worden. Einstein staat hierin niet alleen, veel anderen hebben hier gewag van gemaakt. Het volstaat echter niet om continu citaten te reciteren of duizend boeken te schrijven, dit zijn slechts hulpmiddelen die onze interesse kunnen aanwakkeren. Daadwerkelijk de spreekwoordelijke knop omdraaien is waar het écht om gaat, iets dat in praktijk vaak veel moeilijker blijkt dan de eenvoud van de theorie laat vermoeden. Op deze manier komen we terug tot het Elaboration Likelihood Model (ELM), als primaire voorwaarde geldt dat er voldoende openheid moet zijn om überhaupt te willen nadenken over deze materie.

Innovaties

Zo we nu weten bestaan er verschillende alternatieven om het schuldenprobleem op een andere manier aan te pakken, voor elke optie geldt dat geen verlies aan koopkracht of kapitaal geleden wordt. Pro memorie, we spreken dus niet over een traditionele kwijtschelding of herschikking, deze sociale innovaties zijn derhalve onvergelijkbaar anders. We kunnen de verschillende opties op analoge wijze voorstellen, dit geeft een ‘mindmap’ om ons in de toepasselijke denksfeer te brengen of houden.

Elke optie kent haar eigen logica of denkpiste, doch behoren ze allen tot hetzelfde denkkader dat afwijkt van wat we gewend zijn. Dit betekent dat een andere ‘mindset’ noodzakelijk wordt om ze adequaat te kunnen beoordelen, in het andere geval ontstaan tal van misinterpretaties. Net omwille van deze gewijzigde ‘mindset’ komen we op het spoor van een aantal anomalieën binnen het courante denkkader, conformisme en non-conformisme komen hierdoor loodrecht tegenover elkaar te staan wat maar al te vaak tot onenigheid leidt.

Epistemologische obstakels

Het in herinnering brengen van vergeten elementen leidt ertoe dat onze visie verruimd kan worden, het geeft ons plots veel meer flexibiliteit en keuzeopties. Dit lijkt positief nieuws, toch is een kanttekening gepast in die zin dat auto-conform denken vaak heel weerbarstig kan zijn. Om deze reden ontstaat er vaak frictie wanneer non-conforme visies aan het debat worden toegevoegd, zelfs wanneer deze het algemeen belang kunnen bevorderen. Een aantal van deze ‘weerbarstigheden’ hebben echter niets met voorkeur te maken dan wel met structurele denkfouten als gevolg van de dominante inflatoire conditionering. Een aantal veelgehoorde aannames ter dialoog:

Deze opsomming is niet limitatief, zo is een ander voorbeeld de stelling dat overtollig geld bij deflatie moet vernietigd worden. Het mag voor zich spreken dat elke stelling binnen z’n contextueel kader gepercipieerd dient te worden, als we echter geld gaan vernietigen wanneer er schaarste aan heerst dan wordt de logica getart. Als blijkt dat dit alles onbewust gestuurd wordt dan is er alle reden om dit onder de aandacht te brengen, in het andere geval zouden we perverse effecten cultiveren om redenen die absurd zijn. Het gebruik van ‘absurd’ kent hier echter geen oordelend kenmerk maar is de congruente term om een dergelijke waarneming te beschrijven, we zouden immers geld in de prullenmand werpen om vervolgens elders op zoek te gaan naar geld, dit is simpelweg absurd.

Elaboratie

Voor wie (nog) niet vertrouwd is met deze met deze informatie kan dit nogal overdonderend of onbevattelijk overkomen, dit is normaal bij het verschijnen van innovaties. Het Elaboration Likelihood Model (ELM) biedt inzicht in deze processen, het is als vallen en opstaan om zodoende – stilaan maar zeker – onze manier van denken te transformeren waardoor een aangepaste modus operandi kan ontstaan, garantie op succes wordt echter niet geboden. En dit is een kwestie van doen, een kwestie van inspanning waarbij ook de emotie een rol zal spelen. Het ELM leent zich voor alle informatie, het weerspiegelt een denkproces waarvan het resultaat divers kan zijn, goedschiks EN kwaadschiks.

Paradigmabreuk

Met inachtname van de alternatieven wordt het nu mogelijk om tot een paradigmabreuk te komen, principieel is dit alles mogelijk met behulp van een relatief eenvoudig computerscript. Of dit ooit bewaarheid zal worden is een andere kwestie, veel hangt af van de bereidheid tot integratie en/of deze remedies ooit het collectieve bewustzijn zullen bereiken. Het gezegde ‘1% inspiratie en 99% transpiratie’ is hierop van toepassing, de sociale innovaties zijn als kiemen die pas tot ontwikkeling kunnen komen als ze ook gevoed en gedragen worden door de massa. En zo komen we tot een redelijk schizofrene situatie, een minderheid kan deze materie dan misschien wel in het denken (en doen) geïntegreerd hebben, het zal niets baten als het slechts bij een nobele gedachte blijft. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s